Posts

Showing posts from December, 2012

വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം..

Image
അങ്കണ തൈമാവിൽ‌നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്‌കെ അമ്മതൻ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നൂ ചുടുകണ്ണീർ നാലുമാസത്തിൻ മുൻപിലേറെനാൾ കൊതിച്ചിട്ടീ ബാലമാകന്ദം പൂവിട്ടുണ്ണികൾ വിരിയവേ അമ്മതൻ മണിക്കുട്ടൻ പൂത്തിരികത്തിച്ചപോൽ അമ്മലർച്ചെണ്ടൊന്നൊടിച്ചാഹ്ലാദിച്ചടുത്തെത്തീ ചൊടിച്ചൂ മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞ‌- പൂവൊടിച്ചു കളഞ്ഞില്ലെ കുസൃതിക്കുരുന്നേ നീ മാങ്കനി വീഴുന്നേരം ഓടിച്ചെന്നെടുക്കേണ്ടോൺ പൂങ്കുല തല്ലുന്നതു തല്ലുകൊള്ളാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പൈതലിൻ ഭാവം മാറി വദനാംബുജം വാടീ കൈതവം കാണാ‍ക്കണ്ണു കണ്ണുനീർത്തടാകമായ് മാങ്കനി പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നവൻ മാൺപെഴും മലർക്കുലയെറിഞ്ഞു വെറും മണ്ണിൽ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ തുംഗമാം മീനച്ചൂടാൽ തൈമാവിൻ മരതക- ക്കിങ്ങിണി സൗഗന്ധികം സ്വർണ്ണമായ് തീരും മുൻപേ മാങ്കനി വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ മാതാവിന്റെ പൂങ്കുയിൽ കൂടും വിട്ടു പരലോകത്തെ പൂകി വാനവർക്കാരോമലായ് പാരിനെക്കുറിച്ചുദാസീനനായ് ക്രീഡാരസ ലീലനായവൻ വാഴ്‌കെ അയൽ‌പക്കത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളുത്സാഹത്തോ- ടവർതൻ മാവിൻ‌ചോട്ടിൽ കളിവീടുണ്ടാക്കുന്നു പൂവാലനണ്ണാർക്കണ്ണാ മാമ്പഴം തരികെന

KARMAYODHA malayalam movie user Review

Image
karmayodha malayalammovie user reviews and opinions... KARMAYODHA 1st Half Annate kidilan Intro..... thudangunnath thane annane kanicha... wowwww Family subjectes nannayi eduthu Major Good Intervel Punch... 2nd Half 2nd padam kudutal Fast ayi..... Lalletan kolla mass look.... Superb Climax +ve Lalletan Look & Style Major Direction BGM Intervel Punch Climax Good Theme. -ve Chila casting.. alpam kudy nannakarunuu.... not bad athre ullu Verdict : sure Shot Posted By : Umesh Kr Vignesh NaIr Karamayodha Kandu .. High xptn Il Poya onm nadakilaaa..padam nthaylm Red chilz. N kandahr pole onm ala..variety und.. Good theam but dirctn an prblm but laltn kiDu..n Semmaa style..nThaaa Glamour..hOo..athinu oru kurvm Ilaa... Majr Ravim my** Ravim..tfuu.. Stylish Padam gl edukn ariyvna dirctr eduthanl ith laletnte next Bb ayene chea.. ;( Dophrin SuryaFan Major Ravi Athra Jyolichilla. Ennalum Movie Kndirikyam..!! Bony Jose ‎ Karmayodha Malayalam Movie Watch it once for Mohanlal & the goo

Da thadiya malayalam movie Review (User Opinions)

Image
Here’s Aashiq Abu’s next venture! A visual treat and an absolute drama fun-filled movie, there is much to wait for! Revolving around the lifestyle of a fat guy, the tale tells that story of those thousands, the one amongst you! Directed by Aashiq Abu Produced by Anto Joseph and OPM Cinemas Written by Shyam Pushkaran, Dileesh Nair and Abhilash S Kumar DOP by Shyju Khalid Music from Bijibal Publicity Designs from Papaya Publicity Designs - Papaya media Tossy John Copy paste of hollywood movie just friends Ashwin P Nair ‎ Da thadiya (ടാ തടിയാ ) One of my friends told that it's an average one but just don't care such type of nonsense. :D Hashir Muhammed padam athra pora..direction,story ,songs,cinematography gud..but screen play paaly..overall an average movie.xpctng movies of salt and pepper quality from you ashiq abu sir Niyas Nachu bhai,,,,thadiyan,,,,kalakitta♥ Farhan Akthar Behind every successful man there is a woman ..