Posts

Showing posts from December, 2012

വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം..

Image
അങ്കണ തൈമാവിൽ‌നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്‌കെ
അമ്മതൻ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നൂ ചുടുകണ്ണീർ
നാലുമാസത്തിൻ മുൻപിലേറെനാൾ കൊതിച്ചിട്ടീ
ബാലമാകന്ദം പൂവിട്ടുണ്ണികൾ വിരിയവേ
അമ്മതൻ മണിക്കുട്ടൻ പൂത്തിരികത്തിച്ചപോൽ
അമ്മലർച്ചെണ്ടൊന്നൊടിച്ചാഹ്ലാദിച്ചടുത്തെത്തീ
ചൊടിച്ചൂ മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞ‌-
പൂവൊടിച്ചു കളഞ്ഞില്ലെ കുസൃതിക്കുരുന്നേ നീ
മാങ്കനി വീഴുന്നേരം ഓടിച്ചെന്നെടുക്കേണ്ടോൺ
പൂങ്കുല തല്ലുന്നതു തല്ലുകൊള്ളാഞ്ഞിട്ടല്ലേ
പൈതലിൻ ഭാവം മാറി വദനാംബുജം വാടീ
കൈതവം കാണാ‍ക്കണ്ണു കണ്ണുനീർത്തടാകമായ്
മാങ്കനി പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നവൻ
മാൺപെഴും മലർക്കുലയെറിഞ്ഞു വെറും മണ്ണിൽ
വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ
ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ
തുംഗമാം മീനച്ചൂടാൽ തൈമാവിൻ മരതക-
ക്കിങ്ങിണി സൗഗന്ധികം സ്വർണ്ണമായ് തീരും മുൻപേ
മാങ്കനി വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ മാതാവിന്റെ
പൂങ്കുയിൽ കൂടും വിട്ടു പരലോകത്തെ പൂകി
വാനവർക്കാരോമലായ് പാരിനെക്കുറിച്ചുദാസീനനായ്
ക്രീഡാരസ ലീലനായവൻ വാഴ്‌കെ
അയൽ‌പക്കത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളുത്സാഹത്തോ-
ടവർതൻ മാവിൻ‌ചോട്ടിൽ കളിവീടുണ്ടാക്കുന്നു
പൂവാലനണ്ണാർക്കണ്ണാ മാമ്പഴം തരികെന്നു
പൂവാളും കൊതിയോടെ വിളിച്ചുപാടീടുന്നു
വാസന്തമഹോത്സ…

KARMAYODHA malayalam movie user Review

Image
karmayodha malayalammovie user reviews and opinions...

KARMAYODHA
1st Half

Annate kidilan Intro..... thudangunnath thane annane kanicha... wowwww
Family subjectes nannayi eduthu Major
Good Intervel Punch...

2nd Half
2nd padam kudutal Fast ayi.....
Lalletan kolla mass look....
Superb Climax

+ve
Lalletan Look & Style
Major Direction
BGM
Intervel Punch
Climax
Good Theme.

-ve
Chila casting.. alpam kudy nannakarunuu.... not bad athre ullu

Verdict : sure Shot

Posted By : Umesh KrVignesh NaIr Karamayodha Kandu ..

High xptn Il Poya onm nadakilaaa..padam nthaylm Red chilz. N kandahr pole onm ala..variety und..
Good theam
but dirctn an prblm but laltn kiDu..n Semmaa style..nThaaa Glamour..hOo..athinu oru kurvm Ilaa...
Majr Ravim my** Ravim..tfuu..
Stylish Padam gl edukn ariyvna dirctr eduthanl ith laletnte next Bb ayene chea..
;(Dophrin SuryaFan Major Ravi Athra Jyolichilla. Ennalum Movie Kndirikyam..!!Bony Jose
Karmayodha Malayalam Movie Watch it once for Mohanlal & the good, relevant message that it carry

Da thadiya malayalam movie Review (User Opinions)

Image
Here’s Aashiq Abu’s next venture! A visual treat and an absolute drama fun-filled movie, there is much to wait for! Revolving around the lifestyle of a fat guy, the tale tells that story of those thousands, the one amongst you!

Directed by Aashiq Abu

Produced by Anto Joseph and OPM Cinemas

Written by Shyam Pushkaran, Dileesh Nair and Abhilash S Kumar

DOP by Shyju Khalid

Music from Bijibal

Publicity Designs from Papaya

Publicity Designs - Papaya media
Tossy John
Copy paste of hollywood movie just friends
Ashwin P Nair
Da thadiya (ടാ തടിയാ )
One of my friends told that
it's an average one
but just don't care such type of nonsense. :D

Hashir Muhammed
padam athra pora..direction,story ,songs,cinematography gud..but screen play paaly..overall an average movie.xpctng movies of salt and pepper quality from you ashiq abu sir
Niyas Nachu
bhai,,,,thadiyan,,,,kalakitta♥


Farhan Akthar
Behind every successful man there is a woman ..
Shahbaz Reeko karathu poyathin pedikunnath nthina??Shijith A…